Drava kot priložnost

  • Obveščanje in informiranje javnosti v okviru projekta Drava kot priložnost
  • Organizacija otvoritev in novinarskih konferenc
  • Prispevki za medije
  • Celostna grafična podoba projekta
  • Postavitev obvestilnih in razlagalnih tabel
  • Oblikovanje in tisk vabil, zloženk, in brošure
  • Oblikovanje in izdelava spletne strani

Drava kot priložnost je razvojni projekt vseh občin zgornjedravske doline, ki ležijo neposredno ob reki Dravi, in mu je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru javnega razpisa »Regionalni razvojni programi« odobrila namenska nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov. Formalno je nosilec in investitor projekta občina Radlje ob Dravi, občine Podvelka, Muta, Vuzenica in Dravograd pa so soinvestitorji oziroma partnerji v projektu.

Vloga tega projekta je predvsem v izboljšanju življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva in v povečanju toka turistov, ki bodo dali temu območju novo dimenzijo, hkrati pa pozitivno vplivali na gospodarski in družbeni razvoj celotne Dravske doline. Projekt, katerega namen je zadovoljiti veliko število ciljnih skupin, je gospodarsko naravnan in tako v prihodnosti sposoben živeti in rasti brez dodatnih vzpodbud, kar lahko pozitivno vpliva na nadaljnje motive za razvoj turizma v tem delu Slovenije.
Tako so se v vseh občinah uredili pomoli za privez splavov in utrdile brežine za privez čolnov, poleg tega se je na večini lokacij uredila osnovna komunalna, cestna in ostala infrastruktura, na določenih lokacijah pa so bili zgrajeni tudi objekti za potrebe turistične in gostinske ponudbe.
Šlo je za zelo kompleksen projekt, ki z naložbo v športno rekreacijsko infrastrukturo, z razvojnimi aktivnostmi na območjih Natura 2000, oblikuje celovit turističen produkt in projektno povezuje pet lokalnih skupnosti ter vključuje nosilce razvoja v interesno skupino za celovit razvoj območja ob Dravi.

Želite izvedeti več?

Tisk na usnje

Tisk na usnje

Žive barve in neverjetna obstojnost. Odlična priložnost za vse, ki se ukvarjate z usnjem. Z UV LED tiskom na usnje, se vam ponujajo možnosti za izdelavo edinstvenih izdelkov.

read more
Sublimacijski tisk

Sublimacijski tisk

Ta tehnika je primerna za tisk na poliester, plastiko, keramiko in ostale materiale, ki so prevlečeni s posebnim premazom primernim za sublimacijski tisk.

read more