Kolesarska pot v Dravski dolini

  • Idejna zasnova in izvedba urbane infrastrukture in info tabel
  • Celostna grafična podoba
  • Oblikovanje in tisk brošure
  • Oblikovanje, tisk in montaža tabel

S tem projektom smo se v sodelovanju z občinami vključili v razširitev zasnovane »trase mednarodne kolesarske poti Drava – Mura na Koroškem – Štajerskem«, ki spodbuja športno-rekreativno in turistično sodelovanje v obmejnem prostoru.
Z investicijo so bili doseženi kvalitativni in kvantitativni cilji v obliki povečanja števila kolesarjev, turistov v obmejnem prostoru. Izboljšala se bo turistična infrastruktura, promocija področja, razvoj wellnes turizma,…

Postavili smo 14 postajališč in jih opremili s potrebno opremo in informacijskimi tablami z zemljevidi, ki vsebujejo traso kolesarskih in pohodniških poti ter turistično ponudbo naše doline. Kolesarske poti smo opremili s 25 usmerjevalnimi tablami z informacijami o smereh in dolžinah poti.
Ta projek nam je dal spodbudo in zagon, da bomo z urejanjem kolesarskih poti še nadaljevali, informacije o turistični ponudbi pa bomo sproti ažurirali.
S tem bodo info točke na »Kolesarski poti po Dravski dolini« povezovale turistične ponudnike in lokalne znamenitosti občin Radlje ob Dravi, Muta in Vuzenica. Doseči želimo povezanost ponudbe aktivnosti in doživetij narave, ki nudijo tudi kvalitetno dopolnilno turistično ponudbo večjim turističnim centrom.

Pri izvedbi smo se zavedali, da bo ta projekt posegel v našo „dokaj neokrnjeno naravo“, ki jo želimo ohranjati in ne obremenjevati z novo navlako, da jo bodo obiskovalci – bodoči kolesarji in drugi turisti, lahko uživali. Zato smo izkoristili priložnost, da na tej trasi, kjer je bilo nujno postaviti kolesarske info točke/postajališča, to naredimo lepo in nemoteče, z uporabo naravnih materialov iz tega okolja; les, skodle in kamniti monoliti s Pohorja in s Kozjaka, ter masivna železna sidra, ki simbolizirajo zibelko kovaštva na Muti. Vse te elemente smo, z estetsko izvirnim pa še vedno tipično tesarsko-rokodelsko, povezali v lepe prepoznavne in prijazne krajinske arhitekturice. Zaradi njihove funkcionalnosti, saj smo vanje umestili vse prej postavljene table na določeni lokaciji, smo lahko stare odstranili in nekaj prispevali k lepši vizualni podobi naše krajine.

 

Želite izvedeti več?

digitalni tisk

digitalni tisk

Prednost digitalnega tiska je, da ni pomembno koliko izvodov določene tiskovine naročite. Tiskamo s sodobnim Xerox tiskalnikom z resolucijo 2400 x 2400 dpi.

read more
knjige in brošure

knjige in brošure

Ko vzamete knjigo ali brošuro v roke in jo prelistate, takoj dobite občutek, kakšno je gradivo. Seveda, da pa je temu res tako, mora biti tudi oblikovanje pravo.

read more
prospekti in letaki

prospekti in letaki

Namen vsakega letaka ali prospekta je, da prodaja. Da pa prodaja, mora biti pravilno sestavljen. V podjetju imamo ogromno izkušenj s tega področja in vam bomo znali tudi ustrezno pomagati.

read more

Pin It on Pinterest